هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت )

نویسندگان: سیدمحمد میرحسینی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل احتمال اندیشانه سازه ها روشی است که براساس علم آمار و احتمالات بنا شده است. با استفاده از این روش می توان حساسیت پاسخ سازه را در فضای عدم قطعیت نسبت به تغییر مشخصات آماری متغیر های تصادفی موثر در تحلیل و طراحی، مورد بررسی قرار داد. مواد مرکب به سبب دارا بودن خواص مکانیکی مناسب، در مقایسه با مواد ساده، کاربرد وسیعی در صنعت داشته و می تواند در طراحی و ساخت سازه های سبکی که در عین حال، سختی و مقاومت بالای مورد نظر را نیز دارا باشند، به کار رود. در این مقاله، رفتار احتمال اندیشانه کمانش صفحات مرکب غیر همسانگرد چند لایه به عنوان اجزای اصلی تشکیل دهنده سازه های جدار نازک مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار با فرض کردن خصوصیات مکانیکی نظیر ضریب کشسانی، ضریب پواسون و مدول برشی به صورت متغیر های تصادفی نرمال در فرآیندی احتمال اندیشانه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، تحلیل کمانش صفحات چند لایه با و بدون بازشو انجام گردیده و در هر مورد میزان حساسیت و نوع توزیع آماری پاسخ سازه تعیین گردیده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل احتمال اندیشانه, روش مونت کارلو, کمانش, صفحات چند لایه, غیر همسانگرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010972,
author = {میرحسینی, سیدمحمد and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تحلیل احتمال اندیشانه، روش مونت کارلو،کمانش، صفحات چند لایه، غیر همسانگرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت
%A میرحسینی, سیدمحمد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]