هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , احسان پولادی برج ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترک در یک قطعه باعث افزایش نرمی و کاهش سختی آن عضو می‌شود که همین امر موجب کاهش فرکانس طبیعی و در نتیجه تغییر شکلهای ارتعاشی می‌گردد. بنابراین می‌توان با استفاده از وارون فرایند تحلیل و بدست آوردن فرکانس یک سازه ترکدار مکان و اندازه ترک در سازه را شناسایی نمود.از جمله روشهای مورد استفاده دردهه اخیر برای آسیب یابی سازهها و یافتن مکان ترک در قطعات، آنالیز مودال می‌باشد در این مقاله فرکانس‌های طبیعی و پاسخ هارمونیک تیر یکسر گیردار اویلر- برنولی تحت بار خمشی نوسانی با روش اجزاء محدود محاسبه و با نتایج تحقیق سادتین اورهان مقایسه گردیده است. فرکانسهای طبیعی و پاسخ هارمونیک تیر در شرایط اعمال بار نوسانی و حضور ترک در لبه بالایی و پایینی یکسان است که بااصول مکانیک شکست نیز همخوانی دارد؛ این موضوع اختلاف اصلی نتایج تحقیقات اورهان با این مقاله است.

کلمات کلیدی

, ترک, آسیب یابی, تیر, اویلر-برنولی, آنالیز مودال, خستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010986,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and پولادی برج, احسان},
title = {بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترک، آسیب یابی، تیر، اویلر-برنولی، آنالیز مودال، خستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A پولادی برج, احسان
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]