اولین همایش سراسزی تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو , 2009-03-03

عنوان : ( نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل )

نویسندگان: حسام الدین سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل

کلمات کلیدی

, متابولیک, بیماری, گاو, آزمون, پروفایل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011018,
author = {سیفی, حسام الدین},
title = {نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل},
booktitle = {اولین همایش سراسزی تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو},
year = {2009},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {متابولیک، بیماری، گاو، آزمون، پروفایل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل
%A سیفی, حسام الدین
%J اولین همایش سراسزی تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو
%D 2009

[Download]