همایش توسعه و فرهنگ , 2006-06-30

عنوان : ( توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به فرصتها و تهدیدهایا به عبارتی زمینه ها و تنگناهای توسعه سیاسی در ایران در چهار بخش پرداخته شده است الف)تلقی رایج ازتوسعه سیاسی درادبیات سیاسی ب)نگرش های گوناگون از توسعه در ایران ج)زمینه های موجود در فرایند توسعه سیاسی در ایران د)تنگناهای توسعه سیاسی در ایران

کلمات کلیدی

, توسعه سیاسی, مشارکت, سیاسی کردن, جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011019,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها},
booktitle = {همایش توسعه و فرهنگ},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه سیاسی- مشارکت-سیاسی کردن- جامعه پذیری-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها
%A اطهری, سیدحسین
%J همایش توسعه و فرهنگ
%D 2006

[Download]