کلام اسلامی, دوره (18), شماره (69), سال (2009-5)

عنوان : ( تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه ملاصدرا درباره آفرینش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, آفرینش, تجلی, تشأن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011027,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا},
journal = {کلام اسلامی},
year = {2009},
volume = {18},
number = {69},
month = {May},
issn = {2322-4592},
keywords = {آفرینش- تجلی- تشأن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J کلام اسلامی
%@ 2322-4592
%D 2009

[Download]