دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2009-04-28

عنوان : ( بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش , اسماعیل لکزیان , ادریس یوسفی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قسمت واگرای پره های ثابت توربین، جریان بخار خالص آب در شرایط خاص مافوق صوت شده و دارای فشار و دمایی است که به ترتیب نسبت به فشار اشباع در همین دمای بخار کمتر و نسبت به دمای اشباع در همین فشار بخار بیشتر است. این بخار، مافوق سرد نامیده می شود که مستعد جوانه زایی است

کلمات کلیدی

, مافوق سرد, جوانه زایی, شعاع بحرانی, تری, انتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011032,
author = {مه پیکر, محمدرضا and تیمورتاش, علیرضا and لکزیان, اسماعیل and یوسفی راد, ادریس},
title = {بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2009},
location = {بابل, ايران},
keywords = {مافوق سرد- جوانه زایی- شعاع بحرانی- تری- انتروپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب
%A مه پیکر, محمدرضا
%A تیمورتاش, علیرضا
%A لکزیان, اسماعیل
%A یوسفی راد, ادریس
%J دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2009

[Download]