مطالعات اسلامی, دوره (79), سال (2008-6) , صفحات (123-154)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر مشتمل بربیان حد مسافت شرعیبا استناد به مفهوم لغوی سفرمفاد روایات و دیدگاه برخی فقیهان است مبنی بر این که ملاک و میزان در تحقق مسافتموجب قصر نماز در سفر شرعی ژیمودن حداقل یک روز راه معمولی با وسایل عمومی است به گونه ای که باعث سختی و مشقت شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل نماز را کوتاه بگذراند.

کلمات کلیدی

, حد سفر , مسافت شرعی , قصر نماز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011060,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {79},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {123--154},
numpages = {31},
keywords = {حد سفر - مسافت شرعی - قصر نماز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]