مطالعات اسلامی, سال (1999-7)

عنوان : ( تعارض بینات در خصوص اموال )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تعارض بینات

کلمات کلیدی

, تعارض ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011132,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {تعارض بینات در خصوص اموال},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {1999},
month = {July},
issn = {1010-4992},
keywords = {تعارض - بینات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعارض بینات در خصوص اموال
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 1999

[Download]