دهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2009-05-19

عنوان : ( شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی )

نویسندگان: سیدمحمدحسین مدرّسی , مهرداد کاشفی تربتی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شبیه سازی پروسه های متالورژیکی به دلیل کاهش تعداد آزمایشات جهت کنترل فرآیند و نیز کاهش وقت ، مصرف انرژی و هزینه ، مورد توجه قرار گرفته است . از این میان با توجه به کاربرد وسیع پروسه کربوراسیون گازی در تولید قطعات و از طرف دیگر زمان بر بودن و مصرف بالای انرژی در این فرآیند ، شبیه سازی پارامترهای موثر در این پروسه ضروری به نظر می رسد .یکی از این پارامترها که تاثیر زیادی بر راندمان کربوراسیون گازی می گذارد و در اکثر کارخانه ها و کارگاه های صنعتی مورد توجه قرار نمی گیرد،دما و رطوبت نسبی هوای محیط می باشد . در این پروژه واکنش های مستقل در کوره کربوراسیون تعیین شده و با استفاده از نرم افزار Matlab روند شبیه سازی ترمودینامیکی برای تعیین پتانسیل کربن در سطح فولاد طی شده است. درنهایت برنامه نوشته شده با داشتن میزان گازهای تولید شده در ژنراتور تولید گاز گرماگیر(نسبت هوا به سوخت) ، درجه حرارت کربوراسیون ، فشار داخل کوره ، رطوبت و دمای محیط ، به عنوان ورودی ، قادر به محاسبه درصد کربن در سطح فولاد بوده و می توان اثر تغییر رطوبت و دمای محیط را بر درصد کربن سطح فولاد بررسی نمود . همچنین نتایج حاصل از این شبیه سازی با مقادیر تجربی بدست آمده از کوره های کربوراسیون گازی مقایسه شده است .

کلمات کلیدی

, شبیه سازی , کربوراسیون گازی , درصد کربن , رطوبت نسبی هوای محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011168,
author = {مدرّسی, سیدمحمدحسین and کاشفی تربتی, مهرداد and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی},
booktitle = {دهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبیه سازی ، کربوراسیون گازی ، درصد کربن ، رطوبت نسبی هوای محیط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی
%A مدرّسی, سیدمحمدحسین
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2009

[Download]