سومین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2003-08-23

Title : ( مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان )

Authors: Razieh Jalal , سعید انصاری مجد ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان

Keywords

مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011177,
author = {Jalal, Razieh and سعید انصاری مجد},
title = {مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان},
booktitle = {سومین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2003},
location = {IRAN},
keywords = {مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان
%A Jalal, Razieh
%A سعید انصاری مجد
%J سومین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2003

[Download]