تحقیقات جغرافیایی, سال (1997-1)

عنوان : ( جنگلهای مانگرو )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط زیست - منطقه مانگرو در ایران - جنگلهای مانگرو

کلمات کلیدی

, محیط زیست , منطقه مانگرو در ایران , جنگلهای مانگرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011190,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {جنگلهای مانگرو},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {1997},
month = {January},
issn = {1019-7052},
keywords = {محیط زیست - منطقه مانگرو در ایران - جنگلهای مانگرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جنگلهای مانگرو
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 1997

[Download]