تحقیقات جغرافیایی, سال (1989-1)

عنوان : ( کشت زعفران در بریتانیا )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران - بریتانیا - مصارف رنگرزی و دارویی

کلمات کلیدی

, زعفران , بریتانیا , مصارف رنگرزی و دارویی _ شهر زافرن والدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011191,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {کشت زعفران در بریتانیا},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {1989},
month = {January},
issn = {1019-7052},
keywords = {زعفران - بریتانیا - مصارف رنگرزی و دارویی _ شهر زافرن والدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشت زعفران در بریتانیا
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 1989

[Download]