هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار

کلمات کلیدی

, امنیت, هزینه انتقال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011224,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا},
title = {ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {دانشگاه علم و صنعت - تهران, ايران},
keywords = {امنیت، هزینه انتقال،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]