شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف )

نویسندگان: چمنی راد , ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , باقری محققی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه های هادی شفاف SnO2- ZnO به روش اسپری پایرولیزیز بر روی زیر لایه های شیشه ای تهیه شدند. در این تحقیق نسبت مولی روی به نسبت مولی قلع ...

کلمات کلیدی

, لایه های هادی شفاف , اسپری و رسانندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011234,
author = {چمنی راد and شاه طهماسبی, ناصر and عطاران کاخکی, ابراهیم and باقری محققی},
title = {جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {لایه های هادی شفاف ، اسپری و رسانندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف
%A چمنی راد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A عطاران کاخکی, ابراهیم
%A باقری محققی
%J شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]