ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های )

نویسندگان: محمد فارسی , پریسا قربانی فعال , بنفشه جلال زاده , خلیل ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل سهولت تکثیر رویشی نژادهای اصلاحی قارچ‌های خوراکی، حفاظت از نژادهای اصلاح شده امری جدی و ضروری است. نشانگرهای مولکولی AFLP به دلیل سرعت، دقت، پوشش بالای ژنوم و نیز ارائه نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیری بالا, قابلیت زیادی در انگشت‌نگاری ژنتیکی دارند. در این پژوهش DNAی ژنومی 12 نژاد تجاری قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus, با استفاده از هشت ترکیب جفت آغازگری (EcoRI/Tru9I)، تکثیر گردید. در مجموع 501 باند قابل امتیاز‌دهی ایجاد شد که 54 عدد (8/10%) از آنها چند شکل بودند. بیشترین تعداد باند چند شکل (12 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CT/ Tru9I-TC) و کمترین تعداد باند چندشکل (2 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CAC/ Tru9I-AG) حاصل شد. شباهت ژنتیکی نمونه‌ها بین 14/0 تا 95/0 متغیر بود و دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش UPGMAدر نرم افزار Ntsys، سه گروه اصلی را بین 12 نژاد مشخص کرد. با توجه به الگوی انحصاری باندهای حاصل از هشت جفت آغازگر در هر نژاد، تمایز بین آنها میسر بود.

کلمات کلیدی

, قارچ دکمه‌ای‌, نژادهای اصلاحی, ترکیب آغازگری, AFLP, شناسنامه مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011236,
author = {فارسی, محمد and قربانی فعال, پریسا and بنفشه جلال زاده and خلیل ملک زاده},
title = {کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {قارچ دکمه‌ای‌- نژادهای اصلاحی- ترکیب آغازگری- AFLP- شناسنامه مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های
%A فارسی, محمد
%A قربانی فعال, پریسا
%A بنفشه جلال زاده
%A خلیل ملک زاده
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]