ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی )

نویسندگان: جواد حسن جانپور , محمد فارسی , نوید چلوار فروش , اسدالله کردیانی , حمید رضا احیائی , عصمت یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضافه خواهد شد

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی صدفی, خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011241,
author = {حسن جانپور, جواد and فارسی, محمد and نوید چلوار فروش and اسدالله کردیانی and حمید رضا احیائی and عصمت یوسفی},
title = {بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی صدفی، خاک اره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی
%A حسن جانپور, جواد
%A فارسی, محمد
%A نوید چلوار فروش
%A اسدالله کردیانی
%A حمید رضا احیائی
%A عصمت یوسفی
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]