پنجمین همایش موتورهای درون سوز , 2007-11-20

عنوان : ( بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , سیدسعید سزاوارسیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر در پی یافتن راهکاری عملی برای بررسی روشهای آزمایش استاندارد آلودگی و تشخیص هماهنگی این روشها با نوع استفاده وسائل نقلیه سنگین حمل و نقل شهری در ایران است. احتراق در این موتورها با تولید مقدار زیادی دوده و دیگر آلودگی‎ها است، که مهمترین دلیل آن به‎علت نیافتن هوای‎کافی در فرآیند احتراق و طولانی‎شدن سه مرحله اول ‎احتراق می‎باشد. توان ‎بار ‎جاده (Road Load Power(RLP)) پارامتری است که شرایط واقعی استفاده از وسیله نقلیه در جاده را مشخص می‎نماید[8]. استانداردهای اندازه‎گیری آلودگی در وسایل‎نقلیه می‎بایستی در هر کشوری با تغییرات RLP آنها متناسب باشد. مشخصات فیزیکی‎جاده‎, جرم‎وسیلة‎نقلیه‎, شرائط آئرودینامیک و رفتار‎رانندگی در میزان‎آلودگی نقش تعیین‎کننده‎ای دارند[3]. در این پروژه با آزمایش کامیونت خاور مدل LP808 در تناژهای مختلف توان RLP, گشتاور تولیدی موتور در جاده RLP‎ و زمان رانندگی در هر وضعیت دنده در سفرهای درون شهری اندازه‎گیری شده‎ است. این داده‎ها با داده‎های مشابه در روش‎های‎ آزمایش استاندارد ECE-R49, SAEJ1003، ESC و ELR مقایسه شده‎ است. نتایج نشان می‎دهند روش‎های آزمایش استاندارد همخوانی قابل توجهی با آزمایش جاده دارند و برای کشورهای مختلف ضمن وجود مشابهت‎های زیاد با یکدیگر متفاوتند، نتایج آزمایش جاده کامیونت خاور نشان داده است، ضرائب وزنی پنج نقطه تا گشتاور ماکزیمم که در روش ECE-R49 منظور می‎شود‎ با آزمایش در ایران همخوانی نداشته امّا ضرائب وزنی پنج نقطه تا قدرت ماکزیمم این روش با آزمایش جاده در ایران هماهنگی دارد. ضرائب‎وزنی SAE-J1003 برای پنج نقطه تا گشتاور ماکزیمم با رفتار رانندگی در ایران همخوانی داشته امّا پنج نقطه تا قدرت ماکزیمم این روش با نتایج آزمایش جاده در ایران هماهنگی ندارد.

کلمات کلیدی

, توان RLP, گشتاورRLP, روش آزمایشECE-R49, روش‎آزمایش ESC, روش‎آزمایشELR, روش‎آزمایش H.D.Japanese, روش آزمایش SAE-J1003
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011251,
author = {قاضی خانی, محسن and سزاوارسیدی, سیدسعید},
title = {بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران},
booktitle = {پنجمین همایش موتورهای درون سوز},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {توان RLP; گشتاورRLP; روش آزمایشECE-R49; روش‎آزمایش ESC; روش‎آزمایشELR،روش‎آزمایش H.D.Japanese، روش آزمایش SAE-J1003},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران
%A قاضی خانی, محسن
%A سزاوارسیدی, سیدسعید
%J پنجمین همایش موتورهای درون سوز
%D 2007

[Download]