ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, زئولیت, ریحان, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011255,
author = {شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تنش خشکی، زئولیت، ریحان، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی
%A شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]