شاهرود و توسعه , 1998-11-04

عنوان : ( پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی گردیده با توجه به نظریات مختلف ارائه شده پیرامون پیدایش شهرها و با توجه به شواهد و مدارک و اسناد تاریخی روند شکل گیری و تکوین شهر شاهرود در بستر تاریخ مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, شهر شاهرود, نظریه های مختلف تشکیل شهر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011260,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ},
booktitle = {شاهرود و توسعه},
year = {1998},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {شهر شاهرود، نظریه های مختلف تشکیل شهر،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J شاهرود و توسعه
%D 1998

[Download]