پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature, شماره (51), سال (2009-6) , صفحات (5-16)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی )

نویسندگان: ابوالقاسم پرتوی , مروارید رهبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تئاتر قرن بیستم فرانسه، متاثر از دو جنگ جهانی اول و دوم، دستخوش تحولاتی شد که بارزترین آن به کنار نهادن و دگرگون کردن اصول نمایشی مرسوم تا به آن زمان بوده است. ساموئل بکت که بی شک از نام آوران و مبتکران عرصه تئاتر آوانگارد است، در جستجوی تئاتری با قالبی عریان و به دور از قراردادهای نمایشی و مقررات صحنه است. تئاتر بکت را می توان مقطع و سرآغاز شیوه نوینی در سیک نوشتاری، شخصیت پردازی و گره گشایی نهایی در نمایش به شمار آورد. تئاتر بکت که در زمره تئاتر فلسفی جای میگیرد، فلاکت و نگون بختی انسان گرفتار در دنیایی پوچ را نشان می دهد که با فروپاشی ارزش های دیرینه و امکان ناپذیر شدن هم کنشی معنادار بین انسان ها معنای زندگی در آن رنگ باخته است. بیگمان بکت-که یکی از پیام آوران انحطاط در عصر حاضر است- با زیرکی خاصی با برملا کردن روابط غیر انسانی و حیات معنا باخته آدمیان خود در جستجوی جامعه ای انسانی با شالوده های معنادار است. بکت سعی دارد مشکلات انسان معاصر را به تصویر بکشد، انسانی که می کوشد جایگاه خود را در این جهان پیدا و خود را با شرایط آن سازگار کند. این جستار فرصتی است تا بیش از پیش با جهان تئاتری بکت که سرشار از ایهام و مضامینی تکان دهنده است، آشنا شویم.

کلمات کلیدی

, بکت, تاتر معاصر, انسان معاصر, نمایش, در انتظار گودو و پایان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011272,
author = {پرتوی, ابوالقاسم and رهبری, مروارید},
title = {پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی},
journal = {پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature},
year = {2009},
number = {51},
month = {June},
issn = {1026-0188},
pages = {5--16},
numpages = {11},
keywords = {بکت،تاتر معاصر،انسان معاصر،نمایش،در انتظار گودو و پایان بازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی
%A پرتوی, ابوالقاسم
%A رهبری, مروارید
%J پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature
%@ 1026-0188
%D 2009

[Download]