اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی , 2009-05-19

عنوان : ( ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل )

نویسندگان: شوکت اکبرنژادنشلی , سیدمحمود موسوی , مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به آماده سازی غشاء سرامیکی آلومینا-تیتانیا به روش سل-ژل پرداخته شده است.غشاء با فرآیند غوطه وری بر روی ساپورت آلفا آلومینا پوشانده شد. برای توصیف خصوصیات غشاء، پراکنش اشعه ایکس، عکس برداری میکروسکوپ الکترونی وجذب-دفع نیتروژن به کار گرفته شدند. ساختار کریستالی ریزی از فاز بروکایت اکسید تیتانیم و فاز گامای اکسید آلومینیم بعد ازکلسینه شدن در دمای600 c مساحت سطحی،اندازه حفرات و ضخامت لایه غشاء به ترتیب292.5 مترمربع برگرم،1-3 نانومتر و 5میکرومتر بودند.

کلمات کلیدی

, غشاء سرامیکی آلومینا-تیتانیا, سل-ژل, غوطه وری, مشخصه یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011283,
author = {اکبرنژادنشلی, شوکت and موسوی, سیدمحمود and پاکیزه, مجید},
title = {ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {غشاء سرامیکی آلومینا-تیتانیا، سل-ژل، غوطه وری، مشخصه یابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل
%A اکبرنژادنشلی, شوکت
%A موسوی, سیدمحمود
%A پاکیزه, مجید
%J اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
%D 2009

[Download]