فرایند نو, شماره (18), سال (2009-2) , صفحات (52-60)

عنوان : ( مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی )

نویسندگان: علی احمدپور , هادی پیرمرادی چاپارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فناوری نانو با کار کردن در محدوده اتم ها و توانایی تغییر در آرایش و چیدمان آنها توانسته است تحولی شگرف در علوم مختلف پدید آورد و راندمان و کارایی سیستم ها را با استفاده کمتر از مواد خام و تولید با کیفیت بالاتر به نحو مطلوبی افزایش دهد. همچنین، نانوتکنولوژی با ماهیت فرا رشته ای خود، مرز های علوم مختلف را در هم شکسته و باعث ایجاد زمینه ای شده است که بتوان از نتایج، امکانات و ابزار تمامی رشته ها و علوم مختلف در جهت افزایش کیفیت زندگی استفاده نمود. صنعت نفت و گاز در ایران از قدمت بالایی برخوردار بوده و توانسته است با بهره مندی از این منابع عظیم، جایگاه ویژه ای را از این نظر برای کشور به وجود آورد. تلاش برای دست یابی به تکنولوژی و بهبود وضعیت موجود در این صنایع امری است که پس از گذشت سال ها، دوباره به آن توجهی ویژه شده است. به همین دلیل، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز کمابیش از دایره نفوذ فناوری نانو دور نمانده و تا حدودی نانوتکنولوژی در این محدوده نیز وارد شده است. آنچه در این مقاله آمده است، مروری بر کارها و تحقیقات انجام شده و نیز زمینه های قابل بررسی فناوری نانو در صنایع مذکور می باشد.

کلمات کلیدی

, فناوری نانو, کاربردها, نفت, گاز, پتروشیمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011287,
author = {احمدپور, علی and پیرمرادی چاپارچی, هادی},
title = {مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی},
journal = {فرایند نو},
year = {2009},
number = {18},
month = {February},
issn = {1735-6466},
pages = {52--60},
numpages = {8},
keywords = {فناوری نانو، کاربردها، نفت، گاز، پتروشیمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
%A احمدپور, علی
%A پیرمرادی چاپارچی, هادی
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2009

[Download]