علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, سال (2007-12) , صفحات (27-44)

عنوان : ( فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه محل زیست، یکی از شاخص‌های اساسی برای طبقه‌بندی انواع نابرابر‌های آموزشی است. در اینجا، بهره‌مندی فرد از آموزش و پرورش به دلیل ویژگی‌های محل زندگی‌اش به منزلة عاملی خارج از کنترل وی محدود می‌شود یعنی حق افراد برای دریافت آموزشی با شاخص‌های کمی و به ویژه کیفی برابر، تحت‌الشعاع تهدیدها و فرصت‌های بیرونی قرار می‌گیرد. اکنون نیز شواهد موجود دربارة نابرابر‌های منطقه‌ای آموزش، همچون نیمه دوم سدة بیست، یکی از چالش‌های جدی نظام‌های آموزشی و سازمان فرهنگی– آموزشی ملل متحد (یونسکو) به شمار می‌آید. این مقاله با محور قراردادن این نوع نابرابری، ابتدا مفاهیم اصلی مرتبط با موضوع را بررسی و یافته‌های تحقیقی داخل و خارج کشور را مرور می‌کند، آن‌گاه یافته‌های حاصل از پژوهشی پیمایشی درباره برابری فرصت‌های آموزشی در مناطق مرزی (محروم) و غیرمرزی (غیرمحروم) را به اختصار ارایه می‌نماید(1). پژوهش یاد شده در 45 مدرسه در 3 شهر منطقه مرزی و 39 مدرسه در 2 شهر منطقه غیرمرزی استان خراسان در سال تحصیلی 78-1377 انجام گرفت، و با تحلیل یافته‌های حاصل از جستجو در مدارک، مشاهده، و دو فرم پرسشنامه به این نتیجه رسید که فرصت‌های ظاهری میان مناطق مقایسه شده، در سه عنصر درون‌داد، فرایند و تولیدات مدارس نشان‌دهنده نوعی نابرابری بحرانی نیست. سرانجام این مقاله با جمع‌بندی اصلی‌ترین یافته‌های این پژوهش، و ارایه بحثی درباره نابرابری‌های منطقه‌ای به پایان می‌رسد.

کلمات کلیدی

, فرصت‌های آموزشی, نابرابری منطقه‌ای, کیفیت آموزش, مناطق محروم (مرزی), مناطق غیرمحروم (غیرمرزی), استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011298,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2007},
month = {December},
issn = {2008-8817},
pages = {27--44},
numpages = {17},
keywords = {فرصت‌های آموزشی، نابرابری منطقه‌ای، کیفیت آموزش، مناطق محروم (مرزی)، مناطق غیرمحروم (غیرمرزی)، استان خراسان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای
%A آهنچیان, محمدرضا
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2007

[Download]