مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش , 2002-06-08

عنوان : ( کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها )

نویسندگان: حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراشناخت ، برنامه های درسی، مبانی نظری و الگوها

کلمات کلیدی

, فراشناخت , برنامه های درسی, مبانی نظری و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011308,
author = {کارشکی, حسین},
title = {کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها},
booktitle = {مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فراشناخت ، برنامه های درسی، مبانی نظری و الگوها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها
%A کارشکی, حسین
%J مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش
%D 2002

[Download]