دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها , 2009-05-26

عنوان : ( اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی )

نویسندگان: مصطفی کاهانی , سیدحسین نوعی باغبان , سعید زینالی هریس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک ترمو سیفون دو فازی بسته دستگاهی برای انتقال حرارت می باشد که شامل یک لوله دو سر بسته تحت خلا است که درون آن با مقدار معینی از یک سیال عامل پر شده است. سیالاتی که ذرات جامد کوچکتر از 100 نانو متر در آن ها سوسپانس شده اند، اصطلاحا نانو سیال ها خوانده می شوند که پتانسیل زیادی در افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند. در این پژوهش پس از تهیه نانو سیال اکسید آلومینیوم- آب در غلظت های مختلف حجمی از 1 تا 3 درصد، نقش استفاده از آنها به عنوان محیط انتقال حرارت در داخل سیستم ترموسیفون دو فازی بسته بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که راندمان ترموسیفون در صورت استفاده از نانو سیال تا 8/17 درصد نسبت به حالتی که از آب خالص به عنوان سیال عامل استفاده شود افزایش می یابد. همچنین اثر نسبت پر شدن و دبی سیال خنک کننده در عملکرد حرارتی سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات اکسید آلومینیوم , نانو سیال, ترموسیفون دو فازی بسته, راندمان, نسبت پر شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011346,
author = {کاهانی, مصطفی and نوعی باغبان, سیدحسین and زینالی هریس, سعید},
title = {اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها},
year = {2009},
location = {دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ايران},
keywords = {نانو ذرات اکسید آلومینیوم ، نانو سیال، ترموسیفون دو فازی بسته، راندمان، نسبت پر شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی
%A کاهانی, مصطفی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A زینالی هریس, سعید
%J دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها
%D 2009

[Download]