سومین کنگره نورو پسیکولوژی ایران , 2007-05-23

عنوان : ( ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد دچار ناتوانی یادگیری ویژه روش های غیر معمول برای درک جهان پیرامون خود دارند. منظور از ناتوانی آموزشی ویژه یا ناتوانی یادگیری ویژه، نقص در یک یا تعداد بیشتری از فرآیند های روانشناختی پایه در استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری است که ممکن است خود را به صورت عدم توانایی کامل برای شنیدن، فکر کردن، حرف زدن، نوشتن، هجی کردن ویا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. این واژه شامل مواردی نظیر ناتوانی ادراکی، آسیب مغزی، ضعف مغزی کمینه، دیسلکسیا یا آلکسیا( ناتوانی در خواندن و.نوشتن به واسطه آسیب مغزی) و آفازیا( فلج مغزی) می باشد(کیرک، گالاگهر، آناستاسیو، 1997). بیشتر افرادی که مشکل یادگیری دارند دارای هوش متوسط به بالایی هستند، وبنا براین پتانسیل لازم برا موفقیت در مدرسه وشغل خود را دارند. اما اغلب به این پتانسیل دسترسی نمی یابند. در حالی که تلاش وانگیزه برای کسب موفقیت مهم است، نمی توان با قطعیت گفت کسی که دچار ناتوانی یادگیری است، فقط باید تلاش خود را بیشتر کند( ریچ، شاپیرو، 1999).هدف این مقاله بررسی انواع اختلالات یادگیری همراه با نقش ساختارهای سیستم عصبی مرکزی در شکل گیری وتداوم آنها است.

کلمات کلیدی

, اختتلال یادگیری ویژه, آلکسیا, سیستم عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011353,
author = {غنائی چمن آباد, علی},
title = {ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی},
booktitle = {سومین کنگره نورو پسیکولوژی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختتلال یادگیری ویژه، آلکسیا، سیستم عصبی مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی
%A غنائی چمن آباد, علی
%J سومین کنگره نورو پسیکولوژی ایران
%D 2007

[Download]