اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , 2009-05-13

عنوان : ( رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه )

نویسندگان: حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده-تعامل-مشارکت-دانشگاه

کلمات کلیدی

, خانواده, تعامل, مشارکت, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011375,
author = {بهروان, حسین},
title = {رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه},
booktitle = {اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خانواده-تعامل-مشارکت-دانشگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه
%A بهروان, حسین
%J اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه
%D 2009

[Download]