یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم )

نویسندگان: مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم

کلمات کلیدی

تثبیت شیمیایی باطله معدنی و آلودگی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011382,
author = {محمدی ثانی, مهدی and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تثبیت شیمیایی باطله معدنی و آلودگی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم
%A محمدی ثانی, مهدی
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]