یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران )

نویسندگان: امیر لکزیان , منا مصدقی , غلامحسین حق نیا , امیر فتوت , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران

کلمات کلیدی

, کود های نیتروژن , نیتروژن آلی محلول ؛ نیتروژن معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011392,
author = {لکزیان, امیر and مصدقی, منا and حق نیا, غلامحسین and فتوت, امیر and حلاج نیا, اکرم},
title = {تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کود های نیتروژن ، نیتروژن آلی محلول ؛ نیتروژن معدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران
%A لکزیان, امیر
%A مصدقی, منا
%A حق نیا, غلامحسین
%A فتوت, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]