یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا )

نویسندگان: امیر لکزیان , مرضیه محمدی آریا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا

کلمات کلیدی

فسفر تثبیت نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011393,
author = {لکزیان, امیر and محمدی آریا, مرضیه},
title = {تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فسفر تثبیت نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا
%A لکزیان, امیر
%A محمدی آریا, مرضیه
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]