مهندسی شیمی ایران, دوره (4), شماره (18), سال (2005-11) , صفحات (11-21)

عنوان : ( بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , محسن نصر اصفهانی , سید غلامرضا اعتماد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیالات حاوی ذرات بسیار ریز معلق با اندازه نانومتر که نانو سیال نامیده می شوند پتانسیل زیادی برای افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند و به همین جهت توجه خاصی به این گروه از سیالات به عنوان محیطهای انتقال حرارت می شود. در این مطالعه فرآیندهای تهیه سیالات نانو، مکانیزم های احتمالی افزایش انتقال حرارت توسط این گروه از سیالات و کاربردهای نانو سیالات بررسی شده است. تحقیقات انجام گرفته بیانگر توانایی نانوسیال در تقویت فرآیندهای انتقال حرارت می باشد.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, افزایش انتقال حرارت, افزایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011407,
author = {زینالی هریس, سعید and محسن نصر اصفهانی and سید غلامرضا اعتماد},
title = {بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
volume = {4},
number = {18},
month = {November},
issn = {1735-5400},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {نانوسیال- افزایش انتقال حرارت- افزایش راندمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت
%A زینالی هریس, سعید
%A محسن نصر اصفهانی
%A سید غلامرضا اعتماد
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2005

[Download]