ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی )

نویسندگان: بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011422,
author = {دهدشتی زاده, بنفشه and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ورمی کمپوست، فلفل دلمی ایی، تولید نشاء، فسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی
%A دهدشتی زاده, بنفشه
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]