ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی , رضا فرهوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان

کلمات کلیدی

, پسته, ارقام, خصوصیات فیزیکی, شیمیایی, بیوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011425,
author = {شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید and فرهوش, رضا},
title = {معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {پسته، ارقام، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان
%A شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فرهوش, رضا
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]