تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (25), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (182-192)

عنوان : ( بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , میترا رحمتی , محمدتقی عبادی , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن ، سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصدکامازولن گلهای بابونه (Matricaria recutita L.)اصلاح شده، آزمایشی ب هصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در

کلمات کلیدی

, بابونه, خشک کردن, اسانس, کامازولن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011473,
author = {عزیزی ارانی, مجید and رحمتی, میترا and عبادی, محمدتقی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2009},
volume = {25},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-0905},
pages = {182--192},
numpages = {10},
keywords = {بابونه، خشک کردن، اسانس، کامازولن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رحمتی, میترا
%A عبادی, محمدتقی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2009

[Download]