چهارمین گرد همایی سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی , 2009-08-12

عنوان : ( نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از تاریخ بیهقی نسخه های کهن در اختیار بوده که به دلایلی مورد استفاده مصححان پیشین این کتاب قرار نگرفته است.از میان حدود سی دستنویس این کتاب تعداد چهار نسخه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما به کمک این چهار نسخه نویافته بسیاری از مشکلات چاپهایی پیشین را حل کرده ایم و در بسیار ی از بخشها تصحیحات بسیاری اعمال کرده ایم در نتیجه تاریخ بیهقی در چاپی که ما تهیه کرده ایم و تا پایان امسال به بازار خواهد آمد سیمایی نوآیین از این کتاب به دست داده ایم.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, دستنویس های کهن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011485,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی},
booktitle = {چهارمین گرد همایی سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تاریخ بیهقی، دستنویس های کهن، تصحیح،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J چهارمین گرد همایی سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی
%D 2009

[Download]