هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2009-08-13

عنوان : ( معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن )

نویسندگان: فاطمه سیفی , محمد امینی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله توزیعهای Sو GS معرفی می شوند برخی ازکاربردهای آنها بیان شده پارامترهای این توزیعها با استفاده از روشهای کلاسیک و عددی برآورد میشود.

کلمات کلیدی

, توزیع S, توزیع GS,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011488,
author = {سیفی, فاطمه and امینی, محمد and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن},
booktitle = {هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {توزیع S-توزیع GS-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن
%A سیفی, فاطمه
%A امینی, محمد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2009

[Download]