یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی )

نویسندگان: سعید باقری فام , امیر لکزیان , سید جواد احمدی , امیر فتوت , محمدفرهاد رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف اورانیوم در گیاه

کلمات کلیدی

اورانیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011512,
author = {باقری فام, سعید and لکزیان, امیر and سید جواد احمدی and فتوت, امیر and رحیمی, محمدفرهاد},
title = {مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اورانیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی
%A باقری فام, سعید
%A لکزیان, امیر
%A سید جواد احمدی
%A فتوت, امیر
%A رحیمی, محمدفرهاد
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]