یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی )

نویسندگان: آزاده اسمعیلی , نجفعلی کریمیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی

کلمات کلیدی

مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011515,
author = {اسمعیلی, آزاده and نجفعلی کریمیان and فتوت, امیر},
title = {اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {مس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی
%A اسمعیلی, آزاده
%A نجفعلی کریمیان
%A فتوت, امیر
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]