جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (11), سال (2008-11) , صفحات (84-113)

عنوان : ( بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , معصومه توانگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف شناسایی محلات حاشیه نشین درشهرهای سبزوار ، تربت حیدریه ، گناباد و نیشابور در استان خراسان رضوی و اولویت بندی آنها بود.درنتیجه این بررسی حدود 24 محله در شهرها شناسایی و محلات اولویت بندیشدند.

کلمات کلیدی

, حاشیه , تربت حیدریه , سبزوار, نیشابور , گناباد, ‌تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011516,
author = {رهنماء, محمدرحیم and توانگر, معصومه},
title = {بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2008},
number = {11},
month = {November},
issn = {2008-1391},
pages = {84--113},
numpages = {29},
keywords = {حاشیه ، تربت حیدریه ، سبزوار، نیشابور ، گناباد،‌تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A توانگر, معصومه
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2008

[Download]