ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28

عنوان : ( ارزیابی مقادیر کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف )

نویسندگان: وحید نجار نژاد مشهدی , صمد لطف الله زاده , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف

کلمات کلیدی

, کلسیم , فسفر, منیزیوم , گاوهای شیری , فصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011532,
author = {وحید نجار نژاد مشهدی and صمد لطف الله زاده and مهری, مهرداد},
title = {ارزیابی مقادیر کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کلسیم -فسفر- منیزیوم - گاوهای شیری - فصول مختلف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقادیر کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف
%A وحید نجار نژاد مشهدی
%A صمد لطف الله زاده
%A مهری, مهرداد
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]