چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2008-05-21

عنوان : ( بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی.

کلمات کلیدی

, سلامت روانی, دانشجویان , حمایت اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011571,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی},
booktitle = {چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2008},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سلامت روانی،دانشجویان ، حمایت اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2008

[Download]