مشکوه, شماره (94), سال (2007-5) , صفحات (107-125)

عنوان : ( مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها )

نویسندگان: حسن نقی زاده , علیه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روش شناسی مناظره در مکتب معصومین (ع)

کلمات کلیدی

, مناظره , مجادله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011580,
author = {نقی زاده, حسن and رضاداد, علیه},
title = {مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها},
journal = {مشکوه},
year = {2007},
number = {94},
month = {May},
issn = {1683-8033},
pages = {107--125},
numpages = {18},
keywords = {مناظره - مجادله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها
%A نقی زاده, حسن
%A رضاداد, علیه
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2007

[Download]