بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی , 2008-08-05

عنوان : ( کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت )

نویسندگان: حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ایات مربوط به ولایت در الکافی

کلمات کلیدی

, نکت , نتفه , الکافی , تفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011581,
author = {نقی زاده, حسن},
title = {کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت},
booktitle = {بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی},
year = {2008},
location = {قم, ايران},
keywords = {نکت - نتفه - الکافی - تفسیر روایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت
%A نقی زاده, حسن
%J بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی
%D 2008

[Download]