کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 )

نویسندگان: مرتضی عودی , محمد حسینی , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار الکترونی شامل نوارهای انرژی، چگالی حالت های کلی و جزئی و چگالی ابرالکترونی در فاز اورترومبیک، در حالت های پارامغناطیس، مورد مطالعه قرار گرفته است . این بررسی ها با استفاده از محاسبات انرژی کل و از طریق LaMnO فرومغناطیس و پادفرومغناطیس برای بلور 3 و La و یک پیوند یونی بین O و Mn صورت گرفته است . نتایج نشان می دهد که در این ماده یک پیوند کووالانی بین ( L)APW+lo روش خواص فلزی و نیمه فلزی دارد ، درحالی که در LaMnO وجود دارد . در حالت پارامغناطیس و فرومغناطیس ماده 3 MnO هشت وجهی های 6 حالت پادفرومغناطیس، عایق است. این خاصیت در رسانایی بسیار تأثیر گذار است و انتقالهای فلز- عایق را در آن منجر میشود.

کلمات کلیدی

, خواص الکترونیکی , ساختار نواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011660,
author = {مرتضی عودی and حسینی, محمد and عربشاهی, هادی},
title = {مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {خواص الکترونیکی ;ساختار نواری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3
%A مرتضی عودی
%A حسینی, محمد
%A عربشاهی, هادی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]