شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن )

نویسندگان: بهراد حقیقی , بهرنگ محمدی خلخالیان , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

, انتقال حرارت, جریان سکون, استوانه با حرکت محوریمتغیر با زمان, نفوذ سطحی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011670,
author = {حقیقی, بهراد and محمدی خلخالیان, بهرنگ and برادران رحیمی, اصغر},
title = {بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {انتقال حرارت-جریان سکون-استوانه با حرکت محوریمتغیر با زمان-نفوذ سطحی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن
%A حقیقی, بهراد
%A محمدی خلخالیان, بهرنگ
%A برادران رحیمی, اصغر
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]