هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن )

نویسندگان: اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره

کلمات کلیدی

, انتقال حرارت, جریان سکون, حرکت دورانی استوانه با سرعت تابعی از زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011672,
author = {برادران رحیمی, اصغر},
title = {بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {انتقال حرارت-جریان سکون-حرکت دورانی استوانه با سرعت تابعی از زمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن
%A برادران رحیمی, اصغر
%J هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران
%D 2008

[Download]