شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین )

نویسندگان: محسن کهرم , پیام حق پرست , سیدمحمد جوادی مال آباد , سحر تسلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود فرآیند خنک کاری پره های توربین با استفاده از تحریک لایه مرزی سیال عامل به کمک شبکه های عصبی بررسی می شود. برای شبیه سازی از مدل توربولنسی k-e و الگوریتم سیمپل برای حل معادلات استفاده شده است. نرخ انتقال حرارت 51 در صد افزایش داده می شود.

کلمات کلیدی

, شبکه های عصبی مصنوعی, پره توربین, الگوریتم ژنتیک, تحریک لایه های مرزی, انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011685,
author = {کهرم, محسن and حق پرست, پیام and جوادی مال آباد, سیدمحمد and سحر تسلیمی},
title = {کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {شبکه های عصبی مصنوعی، پره توربین، الگوریتم ژنتیک، تحریک لایه های مرزی، انتقال حرارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین
%A کهرم, محسن
%A حق پرست, پیام
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A سحر تسلیمی
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]