اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس )

نویسندگان: وجیهه غلامی , فرهنگ حداد , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس

کلمات کلیدی

, میکرونوکلئوس, اوزون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011715,
author = {غلامی, وجیهه and حداد, فرهنگ and مقیمی, علی},
title = {بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میکرونوکلئوس، اوزون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس
%A غلامی, وجیهه
%A حداد, فرهنگ
%A مقیمی, علی
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]