هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو )

نویسندگان: داود متحدیان , سعید راحتی , علی مقیمی , رضا بوستانی , هادی قاسمی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو

کلمات کلیدی

آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011716,
author = {داود متحدیان and سعید راحتی and مقیمی, علی and رضا بوستانی and هادی قاسمی فرد},
title = {آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران (دانشگاه علم و صنعت), ايران},
keywords = {آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو
%A داود متحدیان
%A سعید راحتی
%A مقیمی, علی
%A رضا بوستانی
%A هادی قاسمی فرد
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]