دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (49-64)

عنوان : ( بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , رضا شایسته صدفیان , آیرم آذرخویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان در اطراف یک مدل خودروی Notch Backسه بعدی بطور عددی و تجربی مورد مطالعه قرار گرفته و قسمتهایی که اثرات مهمتری در نیروهای پسا و برا دارند بررسی و منحنی های مشخصه آنها محاسبه و رسم گردیده است. از جمله تغییرات بررسی شده در این مطالعه 1-تغییرات زاویه شیشه عقب 2-تغییرات ضخامت صندق عقب 3-استفاده از اسپویلر عقب 4- تغییر ارتفاع خودرو از زمین 5- بررسی تاثیرحرکت ثابت مدل نسبت به زمین (مدل آزمایشگاهی در تونل باد) و متحرک مدل نسبت به زمین (حرکت واقعی) در نیروهای آیرودینامیکی می باشد. در شبیه سازی عددی از روش حجم محدود برای شبکه‌های بی سازمان و یک الگوریتم فشار مبنا برای حل معادلات ناویراستوکس استفاده شده است و اثر مدلهای مختلف توربولانس به منظور شبیه سازی آشفتگی نیز بررسی گردیده است. در این تحقیق پس از مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و تجربی توزیع فشار، اثر تک تک فاکتور های اشاره شده بطور تجربی یا عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, :آیرودینامیک, تونل‌باد, ضریب‌پسا و برا, مدل Notch Back‏‎‎ , حجم محدود, مدلهای مختلف توربولانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011799,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and رضا شایسته صدفیان and آیرم آذرخویش},
title = {بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2006},
volume = {18},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3080},
pages = {49--64},
numpages = {15},
keywords = {:آیرودینامیک، تونل‌باد، ضریب‌پسا و برا، مدل Notch Back‏‎‎ ، حجم محدود، مدلهای مختلف توربولانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A رضا شایسته صدفیان
%A آیرم آذرخویش
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2006

[Download]